T眉rk莽e
onlinecasinolistesi.net
 • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
 • Casino Bonusu
 • Casino Oyunlar谋
 • Yat谋rma y枚ntemleri
 • Haberler
Menu
Online Casino
T眉rk莽e

10 Mahjong Online Casino 2021

Uzun bir s眉re Mahjong sadece bir az谋nl谋k taraf谋ndan biliniyordu. G眉n眉m眉zde pop眉laritesi artmaya devam ediyor, ancak bir莽ok ki艧i hala bu b眉y眉leyici oyunun kurallar谋n谋 bilmiyor. Mahjong hakk谋nda bilgi i莽in ba艧ka yere bakman谋za gerek yok. Her 艧eyi tek bir yerde toplamay谋 hedefliyoruz.

Kumarhaneler gibi Yoju, Konak ve 22bet Mahjong merakl谋lar谋 i莽in harika.

10 Mahjong Online Casino 2021

Top Casinos

脺lkeler
#1

Pin-Up Casino

BonusYukar谋. 鈧 500 + 250 D枚nd眉rme
艦imdi oyna
Daha fazla g枚ster...
脰ZELLIKLER
 • 24 saat i莽inde para 莽ekme
 • 24/7 Canl谋 Sohbet
 • Mobil uyumlu tasar谋m
Daha fazla g枚ster...
#2

JVSpin

Bonus300 $ + 150 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • Yeni 莽evrimi莽i kumarhane
 • 6000'den fazla oyun
Daha fazla g枚ster...
#3

LevelUp

Bonus$ / 鈧 'ya kadar 400 veya 5 BTC + 200 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • 艦effaf politika
 • 脟ok 脟e艧itli Oyunlar
 • Mevduatta Ekstra 脺cret Yok
Daha fazla g枚ster...
#4

Locowin

Bonus1850 ABD dolar谋
脰ZELLIKLER
 • B眉y眉k Ho艧 Geldin Bonuslar谋
 • Geni艧 Oyun Koleksiyonu
 • 7/24 Dostu M眉艧teri Hizmetleri
Daha fazla g枚ster...
#5

YOJU

Bonus鈧 540 + 1700 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • Temiz ve kolay aray眉z
 • H谋zl谋 ve g眉venli para yat谋rma ve 莽ekme
 • C枚mert bedava d枚n眉艧 bonusu
Daha fazla g枚ster...
#6

7Bit Casino

Bonus$/鈧 500 veya 5 BTC'ye kadar + 100 脺cretsiz D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • Bitcoin kumarhanesi
 • 脟oklu parabirim
 • 莽ok dilli
Daha fazla g枚ster...
#7

KatsuBet

Bonus500 $/鈧'ya kadar veya 5 BTC + 眉cretsiz 100 d枚n眉艧
脰ZELLIKLER
 • Bitcoin kumarhanesi
 • 脟oklu parabirim
 • Bonus kodlar谋
#8

CasinoRoom

Bonus1500 $ 'a kadar + 100 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • Agresif Bonuslar
 • Canl谋 Casino
Daha fazla g枚ster...
#9

1xBet

Bonus1500 鈧 'ya kadar + 150 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • Epic Sportbook
 • Canl谋 Sohbet 24/7
Daha fazla g枚ster...
#10

22BET

Mahjong nas谋l oynan谋r

Mahjong'un 枚yk眉s眉, 1800'lerin ortalar谋nda 脟in ile ba艧lad谋. D眉nya 莽ap谋nda pop眉lerli臒i 1920'lerde Amerika'da ba艧lad谋. Bug眉n, 莽evrimi莽i oyunlara, bu oyunun bir 莽e艧itlemesinin keyfini 莽谋karman谋n kolay bir yolu var. Genellikle d枚rt oyuncu taraf谋ndan oynanan Mahjong, 莽evrimi莽i versiyonunda Mahjong Solitaire olarak adland谋r谋l谋yor.

Mahjong Solitaire, ayn谋 karo 莽iftlerini e艧le艧tirerek t眉m karolar谋 tahtadan kald谋rmak olan tek oyunculu bir oyundur. Mahjong Solitaire oynayabilece臒iniz ve bo艧 zamanlar谋nda bu ilgi 莽ekici ve e臒lenceli oyunun tad谋n谋 莽谋karabilece臒iniz veya Mahjong Solitaire turnuvalar谋na kat谋labilece臒iniz bir莽ok web sitesi var.

Mahjong nas谋l oynan谋r

Mahjong nas谋l oynan谋r

Mahjong'un temel oyunu d枚rt oyuncu taraf谋ndan oynan谋r. Da臒谋t谋c谋 belirlenir ve oyunculara her biri 13 fayans verilir. Oyunun amac谋 mahjong almak, yani 14 ta艧谋 4 set ve bir 莽ift elde etmek. E艧le艧tirme, iki 枚zde艧 d枚艧emeyi birlikte e艧le艧tirme anlam谋na gelir ve k眉me, bir 'pung' (眉莽 枚zde艧 d枚艧emeler) veya bir 'yonga' (ayn谋 tak谋mdaki ard谋艧谋k 眉莽 d枚艧emeler) olabilir. Oyun 16 tur boyunca veya yar谋艧mac谋lar谋n 枚nceden 眉zerinde anla艧t谋臒谋 baz谋 noktalarda oynan谋r. Temel puanlama mahjong'u kazanan bir oyuncuya bir puan kazand谋r谋r, ancak puanlama d眉zenlemeleri de臒i艧ebilir.

Mahjong Solitaire, 莽evrimi莽i oyunlarda pop眉ler olan Mahjong'un bir s眉r眉m眉d眉r. Mahjong Solitaire'in amac谋, tahtay谋 temizleyene kadar ayn谋 karolar谋 e艧le艧tirmek. Bununla birlikte, yaln谋zca s枚zde '枚zg眉r' d枚艧emeleri e艧le艧tirebilirsiniz. '脺cretsiz' fayanslar 眉stlerindeki veya yanlar谋ndaki di臒er fayanslar taraf谋ndan engellenmeyenlerdir. Temel olarak, bir karonun di臒er karolar谋 engellemeden tahtadan d谋艧ar谋 kayabilmesi gerekir. '脺cretsiz' d枚艧emeleri kald谋rmaya ba艧lad谋臒谋n谋zda, yeni d枚艧emeler yapma 艧ans谋 veren di臒er d枚艧emeler mevcut olacakt谋r. Tahtay谋 temizledi臒inizde oyun kazan谋lm谋艧 say谋l谋r ve t眉m ta艧lar谋 d枚艧emeyi ba艧aramazsan谋z oyun biter.

Mahjong Kurallar谋

Mahjong Kurallar谋

Dolu bir mahjong seti 144 kiremit ve 眉莽 tak谋m elbise i莽ermektedir. Da臒谋t谋c谋 kiremitleri r眉zgarla da臒谋tarak belirlenir ve do臒udaki r眉zgar oyuna ba艧lar. Oyuncular谋n her birinde 13 fayans bulunur ve 枚n眉ndeki duvardan bir karo se莽erek ve fayanslar谋ndan birini atarken saat y枚n眉n眉n tersine d枚ner. Ge莽erli bir Mahjong hand-14 fayans veren, bir 莽ifti ve 眉莽 sete ayr谋lm谋艧 bir fayans alan ilk oyuncu, kazan谋r. Y谋llar i莽inde geli艧tirilen mahjong'un bir莽ok s眉r眉m眉 vard谋r ve her s眉r眉m, 枚zellikle puanlama s枚z konusu oldu臒unda, kendi kurallar谋nda farkl谋l谋klar g枚sterebilir.

Mahjong Solitaire'de 144 ta艧 var. Tahta 眉zerinde d枚rt katmanl谋 bir d眉zende d眉zenlenirler. Tahta a莽谋k olana kadar oyuncu ayn谋 ta艧 莽iftlerini yapmal谋d谋r. Ana kural, sadece di臒er karolar谋 rahats谋z etmeden tahtadan kayabilen karolar谋n hareket etmesine izin verilmesidir. Bunlara 'serbest' fayanslar denir ve bu, tahtadaki di臒er fayanslar taraf谋ndan yandan engellenmedikleri anlam谋na gelir. Bir oyuncu b眉t眉n ta艧lar谋 e艧le艧tiremezse, oyunun kay谋p oldu臒u kabul edilir. 脟evrimi莽i Mahjong Solitaire鈥櫮眓 baz谋 s眉r眉mleri ve programlar谋, hamlelerin geri al谋nmas谋na ve tahtan谋n kar谋艧t谋r谋lmas谋na izin verir.

Mahjong Temel Stratejisi

Mahjong Temel Stratejisi

Baz谋 insanlar Mahjong'u 艧ans oyununu d眉艧眉n眉r, ancak ger莽ek 艧u ki, dikkatlice geli艧tirilen stratejilere sahip oyuncular var ve bu oyuncular en 莽ok kazanan oyuncular. D枚艧emelerinizi al谋r almaz kontrol edin ve kazanmak i莽in en k谋sa yol i莽in ne kadar ihtiyac谋n谋z oldu臒unu hesaplamaya 莽al谋艧谋n. Ayr谋ca, karolar谋n de臒erini 枚臒renin ve karolar谋n谋z谋 atman谋z gereken s谋ray谋 bulun. Fayanslar谋n谋z谋 ay谋rarak (de臒il) rakiplerinizi aldatmaya 莽al谋艧谋n. Son fakat en az de臒il, 莽o臒unlukla tahtadan alabilece臒iniz '眉cretsiz' fayanslara odaklan谋n, ancak 枚nceden planlanm谋艧 bloklar谋 g枚rmezden gelin!

Bir Mahjong Solitaire oyunu oynarken, en 枚nemli 艧ey tahtada kiremit b谋rakmayacak ve uygun ma莽 kalmayacak bir stratejiye sahip olmakt谋r. Bunun p眉f noktas谋, her zaman en fazla fayans a莽acak olan kibritleri denemek ve oynamakt谋r. Ba艧ka fayanslar谋 serbest b谋rakmayacak bir 莽ift varsa, 艧imdilik b谋rak谋n. D枚艧emeleri yatay 莽izgilerden kald谋rmaya 莽al谋艧谋n, 莽眉nk眉 bunlar谋n s枚k眉lmesi daha zordur. Hala s谋k谋艧谋rsan谋z, tahtay谋 yeniden yerle艧tirebilir ve yeni olanaklar elde edebilirsiniz ya da hamle i艧leminizi karma艧谋k hale geldi臒i yerlere geri d枚nd眉rebilir ve ba艧ka 莽枚z眉mler bulmaya 莽al谋艧abilirsiniz.

脺cretsiz Online Mahjong

脺cretsiz Online Mahjong

Oyun oynamak ger莽ekten heyecan verici ve ba臒谋ml谋l谋k yapabilir, ancak e臒lenmek ve oyunun tad谋n谋 莽谋karmak i莽in para i莽in oynamak zorunda olmad谋臒谋n谋z谋 bilmek 枚nemlidir. Mahjong'un Solitaire s眉r眉m眉n眉 veya klasik s眉r眉m眉n眉 tercih etseniz de, kendi paran谋zla bahis yapmadan keyfini 莽谋karman谋n bir莽ok yolu vard谋r.

Sonu莽ta, oyunun heyecan谋 zaman harcamak, insanlarla sohbet etmek ya da zevk almak, rahatlamak, beyin h眉crelerini 莽al谋艧t谋rmak ve stratejiler geli艧tirmekle geliyor. Solitaire sevenler i莽in, 莽ok fazla para kaybetmeden Mahjong'un 莽e艧itli kombinasyonlar谋n谋n saat ve saatlerini oynaman谋za izin veren bir莽ok 眉cretsiz 莽evrimi莽i web sitesi var.

Real Money ile Mahjong

Real Money ile Mahjong

Bahis ve kazanma i莽eren her oyun t眉r眉 kolayca bir ba臒谋ml谋l谋臒a d枚n眉艧ebilir. Ba臒谋ml谋l谋k, ya艧am谋n her alan谋nda sorunlara yol a莽ar. 脰nleme 莽ok 枚nemlidir, bu y眉zden ba臒谋ml谋l谋臒谋 枚nlemenin yollar谋 hakk谋nda bilgi sahibi olun ve yard谋m arama konusunda utan莽 olmad谋臒谋n谋 枚臒renin.

Her t眉rl眉 kumar veya oyun, gelir elde etmenin bir yolu olarak g枚r眉lmemelidir. 陌艧te izlenmesi gereken baz谋 kurallar:

 • B眉t莽enizi yap谋n ve k谋rmay谋n
 • Ne zaman gidece臒inizi bilin
 • Sarho艧, 眉zg眉n veya 眉zg眉n oldu臒unuzda kumar oynamay谋n
 • Kumar谋n istikrarl谋 bir gelir elde etmenin bir yolu olmad谋臒谋n谋 biliyoruz.

Mahjong Tarihi

Mahjong Tarihi

Bu heyecan verici ve etkileyici 莽ini oyunu 脟in'den geliyor, ancak k枚keni tam zaman谋 ve ko艧ullar谋 hala bir gizem. Baz谋 teoriler bunun 脟in telif hakk谋 oyunu oldu臒unu s枚ylerken, di臒erleri de bir generalin askerlerini me艧gul etmenin icat edildi臒ini s枚yl眉yor.

En yeni ve pop眉ler teoriler, asl谋nda sadece yakla艧谋k 150 ya艧谋nda oldu臒unu ve pop眉ler bir kart oyununun bir 莽e艧itlili臒i oldu臒unu s枚yl眉yor. Bat谋 d眉nyas谋nda, 20. y眉zy谋l谋n ba艧lar谋nda pop眉ler hale geldi ve bug眉n d眉nyan谋n d枚rt bir yan谋ndaki milyonlarca oyuncuyu ve 莽e艧itli s眉r眉mleri i莽eriyor.

S谋ralamaCasinoBonusPuan
11xBet1500 鈧 'ya kadar + 150 D枚nd眉rme9.92
2KatsuBet500 $/鈧'ya kadar veya 5 BTC + 眉cretsiz 100 d枚n眉艧7.6
3YOJU鈧 540 + 1700 D枚nd眉rme7.6
4JVSpin300 $ + 150 D枚nd眉rme6.98
5Locowin1850 ABD dolar谋7.53
67Bit Casino$/鈧 500 veya 5 BTC'ye kadar + 100 脺cretsiz D枚nd眉rme7.8
722BET600 $ 'a kadar6
8Pin-Up CasinoYukar谋. 鈧 500 + 250 D枚nd眉rme8.7
9LevelUp$ / 鈧 'ya kadar 400 veya 5 BTC + 200 D枚nd眉rme8.47
10CasinoRoom1500 $ 'a kadar + 100 D枚nd眉rme8

FAQ

Mahjong 莽evrimi莽i nedir?

Expand

脟evrimi莽i Mahjong, y眉zy谋llard谋r oynanan geleneksel oyunu al谋r ve modern d眉nyadaki herkes i莽in eri艧ilebilir hale getirir. Oyuncular 144 ta艧la s谋ralar ve di臒er oyuncular谋 yenmek i莽in onlardan g眉莽l眉 kombinasyonlar yapmaya 莽al谋艧谋rlar.

Mahjong 艧ans oyunu mu?

Expand

Mahjong kesinlikle sadece 艧ansla ilgili de臒il. Oyuncular uzun y谋llar boyunca beceri geli艧tirir, fayanslar谋 ne zaman atman谋n en iyi oldu臒unu anlar ve rakiplerinin hareketlerini tahmin eder. Fayanslar谋 tan谋mak ve kombinasyonlar谋n谋 anlamak da 枚nemlidir.

Mahjong nerede en pop眉ler?

Expand

Mahjong en 莽ok 脟in, Japonya ve Tayland'da pop眉lerdir. Ancak 艧imdi Bat谋 Coutries'de de giderek daha pop眉ler hale geliyor.

Mahjong 莽evrimi莽i hileli mi?

Expand

E臒er gayri me艧ru bir web sitesi kullan谋yorsan谋z Mahjong Online taklit edilebilir. Her zaman web sitesinin uzun bir s眉re boyunca bir莽ok iyi incelemeye sahip olup olmad谋臒谋n谋 ve web sitesinin lisansl谋 olup olmad谋臒谋n谋 kontrol edin.

Hangisi en pop眉ler Mahjong 莽evrimi莽i?

Expand

En yayg谋n Mahjong t眉r眉, bazen Hong Kong Mahjong olarak bilinen Kanton Mahjong'dur. Kanton kurallar谋na uyan bir莽ok uluslararas谋 yar谋艧ma var.

Neden 莽evrimi莽i olarak sunulan bu kadar farkl谋 Mahjong s眉r眉m眉 var?

Expand

Mahjong'un farkl谋 versiyonlar谋 b枚lge tabanl谋d谋r, farkl谋 眉lkeler klasik oyuna kendi spinlerini ekler. En tan谋nm谋艧 脟in klasik, Kanton, Japon ve Bat谋.

Hakk谋nda
Privacy policy
陌ncelemeler
Oyun k谋lavuzlar谋
Haberler
漏 onlinecasinolistesi.net 2021