T眉rk莽e
onlinecasinolistesi.net
 • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
 • Casino Bonusu
 • Casino Oyunlar谋
 • Yat谋rma y枚ntemleri
 • Haberler
Menu
Online Casino
T眉rk莽e

3 Flop Poker Online Casino 2021

Flop Poker nedir?

Poker a莽谋k ara en pop眉ler kartt谋r oyun oynad谋 莽evrimi莽i kumarhaneler ve di臒er resmi olmayan ortamlarda, ister para i莽in ister sadece e臒lence i莽in. Bu bir beceri ve strateji oyunudur ve genellikle yeni oyuncular i莽in zordur. Dahas谋, farkl谋 kurallar谋 ve stratejileri olan birka莽 莽e艧idi vard谋r. Flop poker bu varyantlardan biridir. Gibi isimler Spinamba, FlipperFlip ve Geli艧mek kumar merakl谋lar谋 i莽in Flop Poker teklif edin.

3 Flop Poker Online Casino 2021

Top Casinos

Flop Poker Online Casino
#1

JVSpin

Bonus300 $ + 150 D枚nd眉rme
艦imdi oyna
Daha fazla g枚ster...
脰ZELLIKLER
 • Yeni 莽evrimi莽i kumarhane
 • 6000'den fazla oyun
Daha fazla g枚ster...
#2

Spinamba

Bonus3000 $ 'a kadar + 100 D枚nd眉rme
脰ZELLIKLER
 • 7/24 Destek Var
 • 脟e艧itli Harika Oyunlar
Daha fazla g枚ster...
#3

Poker Stars

脰ZELLIKLER
 • En b眉y眉k poker sitesi
 • T眉m cihazlarda oynanabilir
 • 7000'den fazla poker oyunu
Daha fazla g枚ster...
Flop Poker nedir?

Flop Poker nedir?

Flop Poker nedir?

Bu bir varyant谋 poker Bu, kartlar谋 da臒谋tmak i莽in kullan谋lan y枚ntemlerden biri nedeniyle b枚yle adland谋r谋lm谋艧t谋r. Oyunculara bireysel (delik) kartlar verilir ve ard谋ndan kazanan bir el olu艧turmak i莽in bunlar谋 ortak kartlarla birle艧tirir. Kapal谋 olarak da臒谋t谋lan ortak kartlar谋 莽evirme eylemi 'flopping' olarak bilinir. Birlikte, bu kartlara flop da denir.

Oyunda 'flop bahis' olarak bilinen bir bahis de vard谋r. Bu nedenle, flop kelimesi, bir flop poker turunda farkl谋 anlamlarda kullan谋labilir. Di臒er poker t眉rlerinde oldu臒u gibi beceri ve h谋zl谋 d眉艧眉nme gerektiren bir oyundur.

Flop Poker Nas谋l Oynan谋r

Flop Poker Nas谋l Oynan谋r

Flop pokerin amac谋, delik ve ortak kartlar谋 kullanarak en iyi be艧 kartl谋 eli yaratmakt谋r. Galibiyetler genellikle bir 莽ift Vale veya daha iyisi al谋narak elde edilir. Oyuncular, oyun ba艧lamadan 枚nce ve oyun boyunca 莽e艧itli noktalarda bahis yaparlar.

Flop Poker Kurallar谋

Flop Poker Kurallar谋

Oyun, 52 kartl谋k tek bir deste kullan谋larak oynan谋r. Oyunda joker kullan谋lmamaktad谋r. Fiziksel casino flop pokerinde oyuncular birbirleriyle rekabet eder. Ancak, kumarbazlar 莽evrim i莽i flop poker oynad谋臒谋nda, kasaya/krupiyeye kar艧谋 rekabet ederler.

Oyunun ba艧lamas谋 i莽in, ilgilenen oyuncular谋n bir pot bahsi ve bir ante bahsi koymas谋 gerekir. Pot bahsi, oynad谋klar谋 kumarhanede oyun i莽in belirlenen minimum miktara e艧it veya daha fazla olmal谋d谋r. Bahisler yap谋ld谋ktan sonra, oyunculara hepsi kapal谋 olmak 眉zere 眉莽er kart verilir. Oyuncular, anla艧ma yap谋ld谋ktan sonra kartlar谋 g枚rebilir, ancak di臒er oyunculara g枚stermelerine izin verilmez.

脺莽 delikli kartlar谋 ald谋ktan sonra, oyuncular oynamaya devam edip etmeyece臒ine veya geri ad谋m atmaya (katlama) karar verir. Katlanan bir oyuncu ante bahsini kaybeder. Oynamaya devam etmek i莽in, ki艧inin koymu艧 olduklar谋 giri艧e e艧it bir flop bahsi yapmas谋 gerekir. Katlamadan sonra bile, oyuncular谋n pot bahsini kazanma 艧ans谋 vard谋r.

Flop bahisleri yap谋ld谋ktan sonra, flop da臒谋t谋l谋r; t眉m oyuncular taraf谋ndan kullan谋labilecek 眉莽 kart. Oyuncular, 眉莽 delikli kartlar谋ndan ve 眉莽 ortak karttan ikisinden en iyi eli yapmal谋d谋r. Oyuncular daha sonra en iyi ellerini g枚sterir ve 枚demeler tabloya g枚re yap谋l谋r. Be艧 kartl谋 elin en y眉ksek de臒erine sahip olan ki艧i pot bahsinin %100'眉n眉 al谋r.

Ante, iki kriko veya daha iyisi i莽in 1:1, iki 莽ift i莽in 2:1, t眉r眉n眉n 眉莽眉 i莽in 4:1, d眉z i莽in 10:1, flo艧 i莽in 20:1, tam i莽in 30:1 枚der house, 100:1 bir t眉r d枚rtl眉 i莽in, 500:1 d眉z flo艧 i莽in ve 1000:1 bir royal flo艧 i莽in.

Flop Poker Nas谋l Oynan谋r?

Flop Poker Nas谋l Oynan谋r?

Flop nehir pokeri yapmak, krupiyelerin her turda i艧lem yapmadan 枚nce bahisleri toplamas谋n谋 gerektirir. Kartlar kapal谋 olarak da臒谋t谋l谋r ve flop bir seferde ortaya 莽谋kar.

Flop Poker'de nas谋l kazan谋l谋r

Flop Poker'de nas谋l kazan谋l谋r

Flop nehir pokerinde, ante bahis i莽in en iyi ele ve pot bahis i莽in be艧 kartl谋 elin en y眉ksek de臒erine sahip olunmas谋 gerekir.

Flop Poker Stratejisi

Flop Poker Stratejisi

Bir oyuncunun ne zaman pas ge莽ece臒ini ve flop bahsini ne zaman oynayaca臒谋n谋 bilmesi gerekir. Fibonacci gibi belirli bir stratejinin benimsenmesi tavsiye edilir.

Kumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋

Kumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋

Kendinizin veya 莽evrenizdeki birinin bir ba臒谋ml谋l谋kla m眉cadele etti臒ini fark ederseniz, l眉tfen bize ula艧谋n. GamCare.

Kumar ba臒谋ml谋l谋klar谋n谋 tespit etmek zor olabilir, bu y眉zden l眉tfen her zaman sorumlu bir 艧ekilde kumar oynay谋n.

S谋ralamaCasinoBonusPuan
1Spinamba3000 $ 'a kadar + 100 D枚nd眉rme7.73
2JVSpin300 $ + 150 D枚nd眉rme6.98
3Poker Stars
脟evrimi莽i Poker - temel beceriler
2020-12-09

脟evrimi莽i Poker - temel beceriler

Poker herhangi bir kart say谋s谋 oyunlar Oyuncular谋n, kurallar谋na g枚re hangi elin en iyi oldu臒u para yat谋rd谋臒谋 yer. Bir oyun olarak poker, 20. y眉zy谋ldan beri varl谋臒谋n谋 s眉rd眉r眉yor ve bug眉ne kadar hala d眉nyan谋n en 莽ok oynanan 莽evrimi莽i oyunlar谋ndan biri ve onu bir zorunluluk haline getiriyor. 莽evrimi莽i kumarhaneler.

FAQ

Pokerde Flop Nedir?

Expand

Flop, ortak kart oyununun ilk turunu olu艧turan 眉莽 kart谋 ortaya 莽谋karma eylemidir. Bu versiyona flop poker denir, yani oyun, flop da臒谋t谋ld谋ktan sonra sona erer.

Flop Poker masa oyunu Texas Hold'em ile ayn谋 m谋?

Expand

Hay谋r. Flop pokerde sadece 眉莽 ortak kart varken Texas Hold'em'de be艧 tane var.

Flop Poker i莽in bir strateji var m谋?

Expand

Flop Poker'de, bir oyuncuya kar艧谋 avantaj, di臒er oyunculara kar艧谋 ve kasaya kar艧谋 ante ve flop bahislerinde oynad谋臒谋 i莽in dalgalanabilir. Oyuncular, bir 莽ift veya 眉莽e bir veya d眉z varsa, art谋rma bahsini oynamay谋 d眉艧眉nebilir.

Floptan sonra ne kadar bahis yapmal谋s谋n谋z?

Expand

Floptan sonraki tipik ba艧lang谋莽 bahsi potun 眉莽te ikisi kadard谋r. Yeniden y眉kseltmek isteyen oyuncular, 枚nceki oyuncunun bahsinin iki bu莽uk kat谋 olan bir miktar谋 hedeflemelidir.

Floptan sonra katlanmal谋 m谋s谋n谋z?

Expand

Bu duruma ba臒l谋d谋r. Floptan sonra kimse bahis oynamazsa, oyuncu devam etmeyi d眉艧眉nebilir. Ancak, rakibiniz kendinden emin g枚r眉n眉yorsa, pas ge莽mek i莽in iyi bir zaman olabilir.

Floptan 枚nce bahis yapmal谋 m谋s谋n谋z?

Expand

Flop 枚ncesi oyun s谋ras谋nda, el en erken a艧amalar谋ndad谋r. Bu, di臒er bahis turlar谋na k谋yasla daha basittir ve oyuncular ilk kararlar谋n谋 ellerinde daha kolay verebilirler.

Flop sonras谋 hangi eller iyi oynar?

Expand

Y谋臒谋nlar谋n boyutlar谋 ve rakiplerin bahis davran谋艧lar谋 gibi fakt枚rlere ba臒l谋 olabilir. Baz谋 durumlarda, cep 莽iftleri ve uygun konekt枚rler karl谋 sonu莽lar getirebilir.

Flop'u ne zaman oynamal谋s谋n谋z?

Expand

Basit bir ifadeyle flop, bir kumarbaz谋n sadece ka臒谋t oynamak yerine poker oynamaya ba艧lamas谋d谋r. Flop oynamaya karar verirken g枚z 枚n眉nde bulundurulmas谋 gereken fakt枚rler, ki艧inin rakiplerinin e臒ilimlerini, flopun dokusunu ve ki艧inin konumunun durumunu i莽erir.

Flopta bir 莽ifti vurma olas谋l谋臒谋 nedir?

Expand

Bir 莽ifti kaybetme 艧ans谋 kabaca %32,5'tir. Oranlar, daha y眉ksek delikli kartlara sahip di臒er oyuncular i莽in ayn谋d谋r.

Bir seti ne s谋kl谋kla flop yapaca臒谋m?

Expand

Poker oyuncular谋 genellikle her dokuz kez bir flop g枚rd眉klerinde bir seti floplarlar veya zaman谋n yakla艧谋k %12'sinde flop g枚r眉rler. Oyuncular ayr谋ca set 眉st眉 sete de dikkat ederler. Bu, bir oyuncu bir seti floplad谋臒谋nda rakibin daha iyi bir seti floplamas谋d谋r.

Hakk谋nda
Privacy policy
陌ncelemeler
Oyun k谋lavuzlar谋
Haberler
漏 onlinecasinolistesi.net 2021